ติดต่อ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา 56000 

โทร. 054-466-666 ต่อ 3389

แฟกซ์ : 054-466-662

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/upengineer

 

 

หัวหน้าสำนักงาน   054-466-666 ต่อ 3393
เลขานุการ   054-466-666 ต่อ 3389
นักวิชาการแผนและนโยบาย   054-466-666 ต่อ 3392
บุคลากร   054-466-666 ต่อ 3392
นักวิชาการเงิน/พัสดุ   054-466-666 ต่อ 3393
กิจการนิสิต   054-466-666 ต่อ 3391
นักวิชาการศึกษา   054-466-666 ต่อ 3391
นักวิชาการคอมพิวเตอร์    054-466-666 ต่อ 3391