ต้องการสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ไหน?

  • เข้าสมัครในระบบออนไลน์ที่ www.admission.up.ac.th
  • เลือกระดับการศึกษา
  • ดูประกาศการรับสมัครในแต่ละโครงการและเข้าระบบการสมัคร
  • ซึ่งสามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา www.admission.up.ac.th และเว็บไซต์คณะ www.eng.up.ac.th